Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem trykkere, bogbindere, CTP, smede og elektrikere

Tilbage til start

 

Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem trykkere, bogbindere, CTP, smede og elektrikere

Tilbage til start

Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem tryk, bogbind CTP, smed og el

Historie: 2010 - 2011

Ny trykrotation (rota 10)

Lønforskelle i bogbinderiet Aller Media forlader klubben

 

 Mere om den nyere historie

Tilbage til start

I 2009 bliver de første bogbindere  ansat til "ny løn" dvs. en grundløn, der er ca. 3000 kr. lavere om måneden. Et tillæg på 500 kr. om ugen hjælper dem, der kan køre samlehæfter, men utilfredsheden ulmer. Kolleger fra det lukkede trykkeri i Helsingborg og senere Egmont får ansættelse i Tåstrup.

Fællestillidsmand Carsten Frisch får job i HK og marts 2009 vælges trykker Benedicte Toftegård til ny formand for Fællesklubben.

Vinteren 2009 bliver den gamle Rota 91 lukket ned. Ejerne har besluttet at investere i en ny MAN rotation, men varsler samtidig besparelser. 5 trykkere er i overskud, men kollegerne tager på kursus og udskyder fyringerne. En trykker får aftrædelsesbeløb, en bliver flyttet til anden afdeling, en kommer hurtigt tilbage og de sidste to skal fungere som faste afløsere.

Den nye Rota 10 får teknisk set en fin start i 2010, men kollegerne må lægge arm med ledelsen omkring holdsætning og arbejdstempo.

Ledelsen mener, at weekendholdaftalen er for dyr og at de derfor må nøjes med 3- holdsdrift. Klubben mener, at firmaet ville tjene mere med flere eksterne ordrer og udnytte kapasiteten med 4 holdsdrift.

I 2010 vælger de HK-ansatte i Aller Media at melde sig ud af Fællesklubben. Uenighederne handler bl.a. om hvorvidt de valgte til A/S bestyrelsen fortsat skal aflevere deres honorar til klubkassen. Fremover er ESU (billedet) det eneste organ, hvor de ansatte på trykkerierne kan samarbejde med de ansatte (HK og journalister) i forlagene.

Lav løn til nyansatte bogbindere rammer også oprullerne/hjælperne på trykmaskinerne.  På Stibo er oprul-lerne faglærte trykkere, men på Aller har der altid været en stiltiende enighed om, at det er et ufaglært job, bl.a. fordi lønforskellen hidtil har været minimal.

Oktober 2010 afholdes en velbesøgt medlemskonference, der bl.a. skal debattere om strategien fremover skal være at give de nuværende oprullere en faglig uddannelse, hvis de ønsker det og gøre jobbet til faglært trykker-job på sigt. Der er stor modstand imod forslaget i bogbindergruppen.

I 2011 bliver hele fabrikken overklistret af plakater, der kræver at aftalen om at kunne afspadsere skifteholdstillæg også skal gælde, selvom der ikke køres weekenddrift. I forbindelse med lønforhandlingerne i 2011 bliver det som kompromis indført, at man kan afspadsere 50% af tillægget. Det kommer til at gælde alle faggrupper.