Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem trykkere, bogbindere, CTP, smede og elektrikere

Tilbage til start

 

Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem trykkere, bogbindere, CTP, smede og elektrikere

Tilbage til start

Afspadsering af skifteholdstillæg er en frivillig mulighed for mere frihed

På Aller Tryk har du mulighed for at hensætte dele af eller hele dit skifteholdstillæg. Skifteholdstillægget kaldes også forlægning og udgør i 2019 for aften: 870,92 kr. Nattillægget udgør 1178,18 kr. pr. uge.

I bogbinderiet kan man højst afspadsere 50 % af tillægget.

I trykkeriet kan man afspadsere 100 % når der køres med weekendskift. Det kan give op til 3 ugers mere ferie om året.

Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem tryk, bogbind CTP, smed og el

Tilbage til start