Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem trykkere, bogbindere, CTP, smede og elektrikere

Tilbage til start

 

Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem trykkere, bogbindere, CTP, smede og elektrikere

Tilbage til start

Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem tryk, bogbind CTP, smed og el

Historie: 2012 - 2014

Robotprojekt en fiasko

Nye trusler og revidering af weekendaftalen

Lukning af det norske trykkeri

 

 Mere om den nyere historie

Tilbage til start

Jungersen fremlægger i 2012 planer om delvist at nedlægge oprullernes job for at erstatte dem med robotter. Disse robotter findes hos firmaet Elopak v. Århus, som Fællesklubben besøger (billedet). Robotprojektet bliver aldrig til noget og Jungersen vil hellere have lav løn end faglært arbejdskraft, så hele debatten om oprullerne bliver lukket ned.

I 2013 beslutter nyansatte bogbindere at formulere et protestbrev omkring ny løn. De kræver mere  retfærdige tillæg. Der afholdes faglige møder om sagen. Kvalifikations-tillægget bliver lagt på lønnen.

Jungersen ønsker stadig at forringe weekendholdaftalen, før han igen vil køre 4 hold. Tillidsfolkene bliver præsenteret for en trussel om at Stibo vil opkøbe Aller Tryk og lukke det. Er der hold i historien? Det bliver aldrig opklaret. Ejerne vil ikke foretage nyinvesteringer med mindre der kan køres 24 timer på weekenddrift.

Weekendholdaftale  justeret i 2013

Hårdt presset må tillidsfolkene gå med til justeringer. Der indgås en ny aftale omkring weekendhold. Der kan køres med enten 22 timer eller 24 timer, hvor der hensættes 2 timer til afspadsering.

5. hold er stadig på 22 timer.

Tillæg kan stadig afspadseres 100 %. Samtidig indføres en aftale om seniorordning, hvor den ansatte kan vælge at hensætte fritvalgspenge og pension til frihed 5 år før vedkommende kan gå på pension (i henhold til OK)

På A/S bestyrelsesmøde i foråret 2014 beslutter ejerne at lukke det norske trykkeri med udgangen af 2015. Fremover skal alle koncernens ugeblade produceres i Taastrup. Koncernmøderne mellem tillidsfolk på Allers trykkerier bliver hermed et afsluttet kapitel med et besøg på arbejdermuseum i Oslo.

(Billedet)