Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem trykkere, bogbindere, CTP, smede og elektrikere

Fællesklubben på Aller blev oprettet i 1933 som en faglig klub for de grafiske arbejdere og andre timelønnede hos Carl Eriks Allers etablissement på fabrikken i Valby. Allerede i 30'erne opnåede klubben aftaler om bl.a. sygeløn og ferie, der var bedre and resten af arbejdsmarkedet.

 Trykkeriet i Fredensborg kom til og senere. I 2002 flyttede begge afdelinger til Tåstrup.

Da Fællesklubben havde 75 års jubilæum i 2008 udgav vi en bog om vores historie, skrevet af journalist Ulla Nygaard.

Tilbage til start

Fællesklubbens nyere historie

I BILLEDER

I vinteren 2001 begynder man at opstille maskiner i det nybyggede trykkeri i Taastrup. Her ses indvielsen af bogbinderiet. Kolleger fra de gamle trykkerier i Valby og Fredensborg kom med forskellige kulturer og skulle finde et fælles ståsted på en bar mark.

Trykkerne får oplæring på de nye GOSH-Heidelberg rotationer (Rota 1 og 2) og de første blade bliver trykt i marts 2002. Opstarten forløber dårligt. Nye maskiner er forbundet med gammelt udstyr. Tryk må sendes i byen og underskuddet vokser dramatisk.

Fællestillidsmand Karsten Ditlevsen påpeger, at underskuddet skyldes dårlig ledelse. Et konsulentbureau Eurografica er ikke uenige. To tekniske direktører og en række overflødige funktionærer bliver afskediget i  sommeren 2002.

Den svenske Aller-direktør Bengt Christel overtager midlertidigt ledelsen. Bemandingen på trykmaskinerne skæres i 2003 ned fra 5 til 4 trykkere. Marts 2003 ansættes Jesper Jungersen som ny direktør.  Jungersen opsiger en række kutymer og husaftaler og kræver bemandingen ned på 3 trykkere. Foto er fra møde på rota "91", der blev renoveret og stillet op i Tåstrup.

Karsten Ditlevsen  får valget mellem  et reprojob isoleret på en redaktion i Valby eller at stoppe. Han vælger at forlade Aller i  marts 2005.

Den erklærede krig mod tillidsfolk og kultur giver anledning til en række arbejdsnedlæggelser og til at optrappe modkulturen!

Medarbejderne har bl.a. fokus på det belastende natarbejde. I 2006 kulminerer stridighederne i en ugelang strejke, der involverer hele Fællesklubben.  Kravet er: Nej til en bemanding på kun 2 trykkere, nej til weekendarbejde, hvis det skal være med 12 timers nattevagter.

9 trykkere bliver fyret.

Nyvalgte Fællestillidsmand Carsten Frisch (med ryggen til) informerer demonstrerende medarbejdere foran fabriksbygningen. Selvom man har forhandlet sig frem til at de 9 folk skal genansættes, vil ejerne ikke acceptere forliget. "I såfald ville man have overgivet ledelsesretten til medarbejderne".

Bemandingen dikteres ned til 2 trykkere og stemningen er ... trykket.

Den 29.11 2006 kommer det til en afskedigelses-sag for 4 af de fyrede trykkere som havde særlig lang anciennitet. De får i alt 500.000 i erstatning for usaglig afskedigelse, der bliver fordelt forholdsmæssigt.

Produktiviteten og motivationen falder som følge af den ringe bemanding og tabet af dygtige kolleger. I en periode køres maskinerne ned til spisepause. sommeren 2007 forhandles der en aftale igennem omkring weekendhold:

Weekendholdaftale 2007

Weekendskiftet udløser 20 timer i stedet for overenskomsten 24 timer. Betingelsen er dog at man skal opfylde nogle produktivitetsmål. Gør man ikke det, er arbejdstiden 22 timer. Forkortelsen af arbejdstiden lægges på natholdet. (3 vagter af 8 timer)

Samtidig indføres en forbedring af trykbemandingen i form af en dele mand mellem de tre maskiner, der dog ikke remplaceres ved kort sygdom.  Man får ret til at holde frokost på daghold ved små oplag hvis 7. manden ikke er der.

Der indføres også mulighed for, at man kan afspadsere hele sit skifteholdstillæg når der køres weekenddrift.

Lørdag den 26. april 2008 afholder Fællesklubben en stor 75 års jubilæumsfest i Molktes palæ. Jubilæet fejres også med udgivelsen af en bog om klubbens historie og med en reception på virksomheden. Fællestillidsmand Carsten Frisch holder talen for de mange fremmødte gæster uden at vide,  at netop 2008 skal blive et år, der udfordrer klubben menneskeligt og politisk.

 I juni 2008 bliver klubben udsat for et ultimatum: Skal det være trykkeriet i Sverige eller Danmark som skal lukkes? "Bogbind skal sættes 3000 ned i løn pr. mdr. og tillidsfolk skal sætte deres mandat ind på at arbejdet ikke må nedlægges."Klubben afviser alt og nye forhandlinger opnås.

Det ender med smertensbarnet en aftale om "Ny løn" i bogbinderiet for de som ansættes efter 2008. En personalepolitik indføres med bl.a. indflydelse på ansættelse og afskedigelse.  Medarbejderne fra Norge, Sverige og Danmark demonstrerer, men trykkeriet i Sverige bliver lukket ned.

I 2009 bliver de første bogbindere  ansat til "ny løn" dvs. en grundløn, der er ca. 3000 kr. lavere om måneden. Et tillæg på 500 kr. om ugen hjælper dem, der kan køre samlehæfter, men utilfredsheden ulmer. Kolleger fra det lukkede trykkeri i Helsingborg og senere Egmont får ansættelse i Tåstrup.

Fællestillidsmand Carsten Frisch får job i HK og marts 2009 vælges trykker Benedicte Toftegård til ny formand for Fællesklubben.

Vinteren 2009 bliver den gamle Rota 91 lukket ned. Ejerne har besluttet at investere i en ny MAN rotation, men varsler samtidig besparelser. 5 trykkere er i overskud, men kollegerne tager på kursus og udskyder fyringerne. En trykker får aftrædelsesbeløb, en bliver flyttet til anden afdeling, en kommer hurtigt tilbage og de sidste to skal fungere som faste afløsere.

Den nye Rota 10 får teknisk set en fin start i 2010, men kollegerne må lægge arm med ledelsen omkring holdsætning og arbejdstempo.

Ledelsen mener, at weekendholdaftalen er for dyr og at de derfor må nøjes med 3- holdsdrift. Klubben mener, at firmaet ville tjene mere med flere eksterne ordrer og udnytte kapasiteten med 4 holdsdrift.

I 2010 vælger de HK-ansatte i Aller Media at melde sig ud af Fællesklubben. Uenighederne handler bl.a. om hvorvidt de valgte til A/S bestyrelsen fortsat skal aflevere deres honorar til klubkassen. Fremover er ESU (billedet) det eneste organ, hvor de ansatte på trykkerierne kan samarbejde med de ansatte (HK og journalister) i forlagene.

Lav løn til nyansatte bogbindere rammer også oprullerne/hjælperne på trykmaskinerne.  På Stibo er oprul-lerne faglærte trykkere, men på Aller har der altid været en stiltiende enighed om, at det er et ufaglært job, bl.a. fordi lønforskellen hidtil har været minimal.

Oktober 2010 afholdes en velbesøgt medlemskonference, der bl.a. skal debattere om strategien fremover skal være at give de nuværende oprullere en faglig uddannelse, hvis de ønsker det og gøre jobbet til faglært trykker-job på sigt. Der er stor modstand imod forslaget i bogbindergruppen.

I 2011 bliver hele fabrikken overklistret af plakater, der kræver at aftalen om at kunne afspadsere skifteholdstillæg også skal gælde, selvom der ikke køres weekenddrift. I forbindelse med lønforhandlingerne i 2011 bliver det som kompromis indført, at man kan afspadsere 50% af tillægget. Det kommer til at gælde alle faggrupper.

Jungersen fremlægger i 2012 planer om delvist at nedlægge oprullernes job for at erstatte dem med robotter. Disse robotter findes hos firmaet Elopak v. Århus, som Fællesklubben besøger (billedet). Robotprojektet bliver aldrig til noget og Jungersen vil hellere have lav løn end faglært arbejdskraft, så hele debatten om oprullerne bliver lukket ned.

I 2013 beslutter nyansatte bogbindere at formulere et protestbrev omkring ny løn. De kræver mere  retfærdige tillæg. Der afholdes faglige møder om sagen. Kvalifikations-tillægget bliver lagt på lønnen.

Jungersen ønsker stadig at forringe weekendholdaftalen, før han igen vil køre 4 hold. Tillidsfolkene bliver præsenteret for en trussel om at Stibo vil opkøbe Aller Tryk og lukke det. Er der hold i historien? Det bliver aldrig opklaret. Ejerne vil ikke foretage nyinvesteringer med mindre der kan køres 24 timer på weekenddrift.

Weekendholdaftale  justeret i 2013

Hårdt presset må tillidsfolkene gå med til justeringer. Der indgås en ny aftale omkring weekendhold. Der kan køres med enten 22 timer eller 24 timer, hvor der hensættes 2 timer til afspadsering.

5. hold er stadig på 22 timer.

Tillæg kan stadig afspadseres 100 %. Samtidig indføres en aftale om seniorordning, hvor den ansatte kan vælge at hensætte fritvalgspenge og pension til frihed 5 år før vedkommende kan gå på pension (i henhold til OK)

På A/S bestyrelsesmøde i foråret 2014 beslutter ejerne at lukke det norske trykkeri med udgangen af 2015. Fremover skal alle koncernens ugeblade produceres i Taastrup. Koncernmøderne mellem tillidsfolk på Allers trykkerier bliver hermed et afsluttet kapitel med et besøg på arbejdermuseum i Oslo.

(Billedet)

Ejerne trækker nyinvesteringerne i langdrag og kræver som betingelse, at medarbejderne i de næste 6 år ikke må få en lønstigning der overstiger 1 % pr. år.

I sommeren 2015 opstilles den nye rotation med en max hastighed på 65.000 omdr. i timen. Med tilførsel af de norske ordrer køres der 4 og 5 holdsdrift på de nye maskiner og 2 hold på rota 2.

Den sidste Heidelberg/GOSH rotation (Rota 2) pilles ned i efteråret 2016 (billedet viser en afskedsreception for maskinen). Trykkerne forhandler sig frem til en slags "skraldemandsmodel" hvor to gange 5 hold kombineres med frivillig afspadsering fredag nat/lørdag dag, så fyringer undgås.

Oversigt over lønresultater i Aller Tryk:

 

2002: 175 kr. til alle

2003: 100 kr. til alle

2004: 100 kr. til alle

2005: 170 kr. til alle

2006: 100 kr. til alle (2-årig)

2007: 200 kr. til tryk, CTP og service. 100 kr. til bogbindere.

2008: 150 til alle (3-årig)

2009: 0 til alle

2010: 150 til alle

2011: 125 til alle + 8000 kr. i bonus (3-årig løsning)

2012: 125 til alle

2013: 125 til alle

2014: 0 (3-årig løsning)

2015: 100 til bogbindere med ”gammel” løn. 150 kr. til resten. På-arbejde-tillæg til bogbindere på ny løn som ikke får funktionstillæg. Tillægget gælder kun i den treårige periode.

2016: 0

2017: (3-årig aftale) 75 kr. til alle. På-arbejde-tillæg kommer ind i husaftalen mod håndslag på effektiviseringer.

2018: 0

2019: 75 kr. til alle.

 

Hent avisomtale af arbejdskamp på Aller Tryk (PDF):

"Udtalelse fra fagligt møde - hvorfor strejker vi"

Ugeblade forsinkes af strejke 12.9.2006 (Ritzau)

Strejke fortsætter (Arbejderen)

Arbejdet genoptaget 14/9 2006 (Ekstrabladet og Erhverv)

Strejkerne formerer sig (Ritzau)

Halv million fremfor arbejdsretten

Kravene til at være effektiv bliver større. Smeden ”Jeps” bliver dræbt i en tragisk arbejdsulykke 11.11.2008 ved rullestellet på Rota 1. Ulykken får også følger for den elektriker og  trykker som var direkte vidner. Firmaet havde sparet forsikringen til psykolog-hjælp væk og må betale kontant.

Hvis du vil se hele husaftalen i dens nuværende ordlyd så klik her.

Jungersen kræver besparelser og effektiviseringer og truer med at outsource værkstedet i forbindelse med at værkstedschefen går på pension. Fællesklubben protesterer og efter forhandlinger, droppes outsourcing. Der bliver  ansat ny chef på værkstedet og sat en større "oprydning" i gang.

 

Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem trykkere, bogbindere, CTP, smede og elektrikere

Fællesklubben på Aller blev oprettet i 1933 som en faglig klub for de grafiske arbejdere og andre timelønnede hos Carl Eriks Allers etablissement på fabrikken i Valby. Allerede i 30'erne opnåede klubben aftaler om bl.a. sygeløn og ferie, der var bedre and resten af arbejdsmarkedet.

 Trykkeriet i Fredensborg kom til og senere. I 2002 flyttede begge afdelinger til Tåstrup.

Da Fællesklubben havde 75 års jubilæum i 2008 udgav vi en bog om vores historie, skrevet af journalist Ulla Nygaard.

Tilbage til start

Fællesklubbens nyere historie

I BILLEDER

I vinteren 2001 begynder man at opstille maskiner i det nybyggede trykkeri i Taastrup. Her ses indvielsen af bogbinderiet. Kolleger fra de gamle trykkerier i Valby og Fredensborg kom med forskellige kulturer og skulle finde et fælles ståsted på en bar mark.

Oversigt over lønresultater i Aller Tryk:

 

2002: 175 kr. til alle

2003: 100 kr. til alle

2004: 100 kr. til alle

2005: 170 kr. til alle

2006: 100 kr. til alle (2-årig)

2007: 200 kr. til tryk, CTP og service. 100 kr. til bogbindere.

2008: 150 til alle (3-årig)

2009: 0 til alle

2010: 150 til alle

2011: 125 til alle + 8000 kr. i bonus (3-årig løsning)

2012: 125 til alle

2013: 125 til alle

2014: 0 (3-årig løsning)

2015: 100 til bogbindere med ”gammel” løn. 150 kr. til resten. På-arbejde-tillæg til bogbindere på ny løn som ikke får funktionstillæg. Tillægget gælder kun i den treårige periode.

2016: 0

2017: (3-årig aftale) 75 kr. til alle. På-arbejde-tillæg kommer ind i husaftalen mod håndslag på effektiviseringer.

2018: 0

2019: 75 kr. til alle.

 

Trykkerne får oplæring på de nye GOSH-Heidelberg rotationer (Rota 1 og 2) og de første blade bliver trykt i marts 2002. Opstarten forløber dårligt. Nye maskiner er forbundet med gammelt udstyr. Tryk må sendes i byen og underskuddet vokser dramatisk.

Fællestillidsmand Karsten Ditlevsen påpeger, at underskuddet skyldes dårlig ledelse. Et konsulentbureau Eurografica er ikke uenige. To tekniske direktører og en række overflødige funktionærer bliver afskediget i  sommeren 2002.

Den svenske Aller-direktør Bengt Christel overtager midlertidigt ledelsen. Bemandingen på trykmaskinerne skæres i 2003 ned fra 5 til 4 trykkere. Marts 2003 ansættes Jesper Jungersen som ny direktør.  Jungersen opsiger en række kutymer og husaftaler og kræver bemandingen ned på 3 trykkere. Foto er fra møde på rota "91", der blev renoveret og stillet op i Tåstrup.

Karsten Ditlevsen  får valget mellem  et reprojob isoleret på en redaktion i Valby eller at stoppe. Han vælger at forlade Aller i  marts 2005.

Den erklærede krig mod tillidsfolk og kultur giver anledning til en række arbejdsnedlæggelser og til at optrappe modkulturen!

Medarbejderne har bl.a. fokus på det belastende natarbejde. I 2006 kulminerer stridighederne i en ugelang strejke, der involverer hele Fællesklubben.  Kravet er: Nej til en bemanding på kun 2 trykkere, nej til weekendarbejde, hvis det skal være med 12 timers nattevagter.

9 trykkere bliver fyret.

Nyvalgte Fællestillidsmand Carsten Frisch (med ryggen til) informerer demonstrerende medarbejdere foran fabriksbygningen. Selvom man har forhandlet sig frem til at de 9 folk skal genansættes, vil ejerne ikke acceptere forliget. "I såfald ville man have overgivet ledelsesretten til medarbejderne".

Bemandingen dikteres ned til 2 trykkere og stemningen er ... trykket.

Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem tryk, bogbind CTP, smed og el

Historie

Tilbage til start

Fællesklubben på Aller blev oprettet i 1933 som en faglig klub for de grafiske arbejdere og andre timelønnede hos Carl Eriks Allers etablissement på fabrikken i Valby. Allerede i 30'erne opnåede klubben aftaler om bl.a. sygeløn og ferie, der var bedre and resten af arbejdsmarkedet.

 Trykkeriet i Fredensborg kom til og senere. I 2002 flyttede begge afdelinger til Tåstrup.

Da Fællesklubben havde 75 års jubilæum i 2008 udgav vi en bog om vores historie, skrevet af journalist Ulla Nygaard.