Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem trykkere, bogbindere, CTP, smede og elektrikere

Tilbage til start

Regler for afspadsering

Alt overarbejde sættes til afspadsering

Når du arbejder over, bliver det antal timer du arbejder over altid hensat til afspadsering. Det er også det antal timer, som bliver registreret i forhold til A-kasse og efterløn.

Årsagen til at du ikke kan få hele overarbejdet udbetalt er, at vi gerne vil sikre, at vi har timer nok stående i firmaet til, at vi kan holde flest mulige kolleger i beskæftigelse. Jo flere vi er, desto bedre mulighed har vi også for at få fri på de tidspunkter, vi gerne selv vil.

Eksempel: Arbejder du 4 timer over på en hverdag hensættes der altid 4 timer til afspadsering. Du kan så vælge, om du vil have de sidste 4 timer (100%) udbetalt eller sætte de sidste 4 timer til afspadsering. Væger du det sidste får du 8 timers frihed ud af det.

Det kalder vi dobbelt afspadsering.

 

Dobbelt afspadsering er frivilligt

At afspadsere dobbelt giver hurtigt rigtig meget frihed. Er du f.eks. inde på en 12 timers overarbejdsvagt en lørdag vil der altid blive sat 12 timer til afspadsering. Hvis du vælger at afspadsere dobbelt giver det  (150%) 30 timers afspadsering.

 

Du har selv råderetten

På Aller Tryk har firmaet ikke råderet over din afspadsering. Hvis en arbejdsleder spørg om du vil holde fri, fordi der ikke er noget at lave, er det dit eget valg. Måske er det lige netop den dag solen skinner? Så er det jo godt for begge parter. Eller måske havde du planlagt at bruge dine opsparede timer til en rejse på et senere tidspunkt! Så kan du godt sige nej og blive på arbejdspladsen for at gøre rent eller andet vedligehold.

 

Bestil fri i god tid

Kommer du i sidste øjeblik, kan det svære svært at få fri. Det er altid en god ide at bestille friuger i god tid. I trykkeri og bogbinderi er der en ferielistefører. Tjek reglerne i din afdeling.

 

Afspadsering af skifteholdstillæg er en frivillig mulighed

På Aller Tryk har du mulighed for at hensætte dele af eller hele dit skifteholdstillæg til at holde fri for. Nathold er usundt for din krop, så mere frihed er den bedste måde at kompensere den.

Skifteholdstillægget kaldes også forlægning og udgør i 2019 for aften: 870,92 kr. Nattillægget udgør 1178,18 kr. pr. uge.

I bogbinderiet kan man højst afspadsere 50 % af tillægget.

I trykkeriet (dvs. også oprullerne) kan man afspadsere 100 % når der køres med weekendskift. Det kan give op til 3 ugers mere ferie om året.

Frihed i uger med helligdage

 

Værk opmærksom når du vil holde fri i uger, hvor der falder en helligdag eller overenskomstmæssig fridag.

Hvis du holder fri i hele ugen, bliver det takseret som en dagholdsuge. Den koster altid 37 timer minus helligdagene. På den måde får du altid betaling for de helligdage som falder på hverdage.

 

Hvis du står til en nat 1-vagt f.eks. i pinsen, hvor der er helligdag søndag og mandag, så lad være med at tage fri tirsdag nat i den tro at du så kun skal betale 8 timer. Du har i såfald fri hele din arbejdsuge og skal betale 37 timer minus 8 timer for mandagen - 29 timer.

 

Ordningen er sådan, fordi vi har haft det modsatte problem: Folk fik ikke betaling for helligdage (f.eks. påsken), når de holdt ferie, hvis de efter turnussen skulle have arbejdet henover weekenden.

Overarbejdstimer og afspadsering i forhold til A-kasse og efterløn

 

I lovgivningen er der nogle regler, hvor du har brug for at kunne redegøre for dine faktiske arbejdstimer.

 

Hvis du f.eks. bliver arbejdsløs går A-kassen 13 uger tilbage for at se om du har haft overarbejde. Har du f.eks. arbejdet 12 timer over i en weekend vil du blive modregnet i dagpengene med 12 timer. Hvis du har sat det hele til afspadsering (30 timer) vil du stadig kun blive modregnet for de 12 timer. Det fremgår af din lønseddel hvor dine afspadseringstimer stammer fra. Du kan altså aldrig blive modregnet for  timer, der stammer fra at dit skifteholdstillæg er blevet hensat til afspadsering.

 

Når du har samlet afspadseringstimer nok sammen og f.eks. holder fri en uge, får du udbetalt 37 afspadseringstimer til dagtursløn. Og først da tæller dine opsparede timer fra den dobbelte afspadsering som en uges arbejde i forhold til A-kasse (optjening af dagpengeret) og efterløn.

 

Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem trykkere, bogbindere, CTP, smede og elektrikere

Tilbage til start

Regler for afspadsering

Alt overarbejde sættes til afspadsering

Når du arbejder over, bliver det antal timer du arbejder over altid hensat til afspadsering. Det er også det antal timer, som bliver registreret i forhold til A-kasse og efterløn.

Årsagen til at du ikke kan få hele overarbejdet udbetalt er, at vi gerne vil sikre, at vi har timer nok stående i firmaet til, at vi kan holde flest mulige kolleger i beskæftigelse. Jo flere vi er, desto bedre mulighed har vi også for at få fri på de tidspunkter, vi gerne selv vil.

Eksempel: Arbejder du 4 timer over på en hverdag hensættes der altid 4 timer til afspadsering. Du kan så vælge, om du vil have de sidste 4 timer (100%) udbetalt eller sætte de sidste 4 timer til afspadsering. Væger du det sidste får du 8 timers frihed ud af det.

Det kalder vi dobbelt afspadsering.

 

Dobbelt afspadsering er frivilligt

At afspadsere dobbelt giver hurtigt rigtig meget frihed. Er du f.eks. inde på en 12 timers overarbejdsvagt en lørdag vil der altid blive sat 12 timer til afspadsering. Hvis du vælger at afspadsere dobbelt giver det  (150%) 30 timers afspadsering.

 

Du har selv råderetten

På Aller Tryk har firmaet ikke råderet over din afspadsering. Hvis en arbejdsleder spørg om du vil holde fri, fordi der ikke er noget at lave, er det dit eget valg. Måske er det lige netop den dag solen skinner? Så er det jo godt for begge parter. Eller måske havde du planlagt at bruge dine opsparede timer til en rejse på et senere tidspunkt! Så kan du godt sige nej og blive på arbejdspladsen for at gøre rent eller andet vedligehold.

 

Kommer du i sidste øjeblik, kan det svære svært at få fri. Det er altid en god ide at bestille friuger i god tid. I trykkeri og bogbinderi er der en ferielistefører. Tjek reglerne i din afdeling.

 

Afspadsering af skifteholdstillæg er en frivillig mulighed

På Aller Tryk har du mulighed for at hensætte dele af eller hele dit skifteholdstillæg til at holde fri for. Nathold er usundt for din krop, så mere frihed er den bedste måde at kompensere den.

Skifteholdstillægget kaldes også forlægning og udgør for aften: 830,42 kr. Nattillægget udgør 1123,39 kr.

I bogbinderiet kan man højst afspadsere 50 % af tillægget.

I trykkeriet (dvs. også oprullerne) kan man afspadsere 100 % når der køres med weekendskift. Det kan give op til 3 ugers mere ferie om året.

Frihed i uger med helligdage

 

Værk opmærksom når du vil holde fri i uger, hvor der falder en helligdag eller overenskomstmæssig fridag.

Hvis du holder fri i hele ugen, bliver det takseret som en dagholdsuge. Den koster altid 37 timer minus helligdagene. På den måde får du altid betaling for de helligdage som falder på hverdage.

 

Hvis du står til en nat 1-vagt f.eks. i pinsen, hvor der er helligdag søndag og mandag, så lad være med at tage fri tirsdag nat i den tro at du så kun skal betale 8 timer. Du har i såfald fri hele din arbejdsuge og skal betale 37 timer minus 8 timer for mandagen - 29 timer.

 

Ordningen er sådan, fordi vi har haft det modsatte problem: Folk fik ikke betaling for helligdage (f.eks. påsken), når de holdt ferie, hvis de efter turnussen skulle have arbejdet henover weekenden.

Overarbejdstimer og afspadsering i forhold til A-kasse og efterløn

 

I lovgivningen er der nogle regler, hvor du har brug for at kunne redegøre for dine faktiske arbejdstimer.

 

Hvis du f.eks. bliver arbejdsløs går A-kassen 13 uger tilbage for at se om du har haft overarbejde. Har du f.eks. arbejdet 12 timer over i en weekend vil du blive modregnet i dagpengene med 12 timer. Hvis du har sat det hele til afspadsering (30 timer) vil du stadig kun blive modregnet for de 12 timer. Det fremgår af din lønseddel hvor dine afspadseringstimer stammer fra. Du kan altså aldrig blive modregnet for  timer, der stammer fra at dit skifteholdstillæg er blevet hensat til afspadsering.

 

Når du har samlet afspadseringstimer nok sammen og f.eks. holder fri en uge, får du udbetalt 37 afspadseringstimer til dagtursløn. Og først da tæller dine opsparede timer fra den dobbelte afspadsering som en uges arbejde i forhold til A-kasse (optjening af dagpengeret) og efterløn.

Fællesklubben Aller Tryk

Fagligt fællesskab mellem tryk, bogbind CTP, smed og el

Regler for afspadsering

Tilbage til start

Alt overarbejde sættes til afspadsering

Når du arbejder over, bliver det antal timer du arbejder over altid hensat til afspadsering. Det er også det antal timer som bliver registreret i forhold til A-kasse og efterløn.

Årsagen til at du ikke kan få hele overarbejdet udbetalt er, at vi gerne vil sikre at vi har timer nok stående i firmaet til at vi kan holde flest mulige kolleger i beskæftigelse. Jo flere vi er desto bedre mulighed har vi også for at få fri på de tidspunkter vi gerne vil.

Eksempel: Arbejder du 4 timer over på en hverdag hensættes der altid 4 timer til afspadsering. Du kan så vælge om du vil have de sidste 4 timer (100%) udbetalt eller du kan vælge også at sætte de sidste 4 timer til afspadsering., så du får 8 timers frihed ud af det.

Det kalder vi dobbelt afspadsering.

 

Dobbelt afspadsering er frivilligt

At afspadsere dobbelt giver hurtigt rigtig meget frihed. Er du f.eks. inde på en 12 timers overarbejdsvagt en lørdag vil der altid blive sat 12 timer til afspadsering. Hvis du vælger at afspadsere dobbelt giver det 30 timers afspadsering.